Dịch vụ cho thuê máy photocopy uy tín giá rẻ

banner
Home » Tin tức » QUY ĐỊNH MỚI của chính phủ về hoạt động in ấn và photocopy

QUY ĐỊNH MỚI của chính phủ về hoạt động in ấn và photocopy

May 22, 2015

Quy định của Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2014/NĐ-CP về hoạt động và loại hình in báo gồm: Điều kiện hoạt động cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; photocopy… cho các các ngành dịch vụ này.

Cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ photocopy phải hoạt động đúng địa điểm đã đăng ký!

Theo đó, Nghị định nghiêm cấm chế bản, in ấn, gia công sau in hoặc photocopy các sản phẩm in, tài liệu khác có nội dung:

1 – tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, khủng bố, chủ nghĩa ly khai-, gây hận thù và chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại những thói quen và hải quan;

2 – Tiết lộ bí mật nhà nước, riêng tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;

3 – Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; Xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; sử dụng bản đồ hình ảnh của Việt Nam mà không thể hiện hay hiện chủ quyền quốc gia không chính xác; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Đồng thời, Nghị định nghiêm cấm các cơ sở in, cơ sở dịch vụ hoạt động máy photocopy nhưng không có giấy phép hoạt động in, không đăng ký, không có hoạt động khai theo quy định; lợi ích hoạt động chế bản, in ấn, gia công sau in, photocopy để tạo ra, phân phối sản phẩm nội dung bất hợp pháp vi phạm; giả mạo của các cơ quan nhà nước; trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất hàng giả; chế bản, in ấn, gia công sau in, photocopy vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân …

Điều kiện hoạt động của cơ sở trong

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể các điều kiện cho hoạt động của các cơ sở in. Theo đó, các cơ sở trong việc thực hiện chế bản, in ấn, sản phẩm gia công sau in như báo, tạp chí, ấn phẩm, báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí; mẫu, các mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, thẻ và giấy tờ có sẵn hoặc sử dụng cho các mệnh giá ghi mệnh giá (không bao gồm tiền mặt) phải đáp ứng các điều kiện sau đây: một doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và các hộ kinh doanh trong in ấn (bao gồm cả cơ sở in hoạt động độc lập và liên kết các doanh nghiệp và các đơn vị dịch vụ công lập hoạt động trong các dòng, các ngành khác); Thiết bị để thực hiện ít nhất một trong các giai đoạn chế bản, in ấn, gia công sau in; chủ sở hữu là một tổ chức, cá nhân ở Việt Nam và người đứng đầu của các công dân của Việt Nam có trình độ đại học trong in ấn chuyên ngành hoặc của Bộ Thông tin và các hoạt động đào tạo chuyên nghiệp quản lý xác nhận thông trong …

Đối với các cơ sở trong việc thực hiện chế bản, in ấn, sản phẩm gia công sau in không phải trên cơ sở đầu in phải là cư dân thường trú hợp pháp tại Việt Nam (không bắt buộc là công dân Việt Nam) và không yêu cầu chủ sở hữu là một tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam.

Khai báo 10 ngày trước khi các dịch vụ photocopy

Nghị định cũng quy định khi photocopy dịch vụ, trong vòng 10 ngày trước khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải thông báo cho UBND huyện. Ngoài ra, cơ sở dịch vụ photocopy phải hoạt động tại các địa điểm khai báo; yêu cầu quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; báo cáo kịp thời với cơ quan nhà nước về hoạt động trong giấy khám phá, tài liệu photocopy nhận được nội dung vi phạm quy định …

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ các cơ quan, tổ chức, cơ sở in phải nộp hồ sơ đăng ký máy photocopy màu, máy in, máy photocopy màu chức năng để UBND cấp tỉnh trước khi sử dụng.

Ngoài việc phải đăng ký theo quy định, màu máy photocopy chỉ được sử dụng phục vụ công việc nội bộ của các cơ quan, tổ chức và không được sử dụng để kinh doanh dưới mọi hình thức và máy in màu máy photocopy chức năng cũng được sử dụng cho việc sản xuất của cơ sở in có đủ điều kiện hoạt động theo quy định …

Những quy định này có hiệu lực vào ngày 2014/01/11.

Các từ khóa quan tâm về dịch vụ thuê máy photocopy tại Hà Nội:

cho thuê máy photocopy tại hà đông

cho thuê máy photocopy tại ba đình

cho thuê máy photocopy tại hoàng mai

cho thuê máy photocopy tại cầu giấy

cho thuê máy photocopy tại tây hồ

cho thuê máy photocopy tại từ liêm

cho thuê máy photocopy tại mỹ đình

cho thuê máy photocopy tại hoàn kiếm

cho thuê máy photocopy giá rẻ
cho thuê máy photocopy
thuê máy photocopy

Về đầu trang